AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II

Bu seçmeli derste amaçlanan öğrencilerin bilimsel problemlere nümerik yöntemleri kullanma becerilerini geliştirmek, nümerik türev, integrasyon, eğri uyumlama, interpolasyon gibi yöntemleri öğrenmelerini ve problem çözümünde bu yöntemleri kullanmalarını sağlamaktır. Sonuç olarak astronomide karşılaşılan problemlerin modern bilgisayarlar ve sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılmasıyla çözümünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.