801.526 Asterosismoloji

Asterosismoloji zonklayan yıldızların frekans spektrumlarını çalışarak onların iç yapılarını anlamaya çalışan alt bilim dalıdır. Bu ders temelde gözlemsel bir asterosismoloji dersi olup, astrosismolojik veriyi analiz etmeye yönelik pratik uygulamalara dayalıdır. Dersin teorik bölümünde yıldızlarda gözlenen farklı zonklama mekanizmalarının fiziği temel düzeyde incelenecek, zonklamaların bazı temel yıldız parametrelerini (kütle, yarıçap, yoğunuk, uzaklık, iç yapı, dönme gibi)  elde etmek üzere nasıl kullanıldığı tartışılacaktır. Farklı evrim aşamalarındaki yıldızların zonklama mekanizmaları geniş olarak öğrenci sunumları ile ele alınacaktır.  Uygulamada ise astrosismoloji gözlemleri konusunda bilgiler verilecek ve  frekans tanım kümesinde düşünmeye dayalı veri analizi teknikleri konularında pratik uygulamalar yaptırılacaktır. 

 • Ders 0: Giriş              

 • Ders 1: Asterosismolojiye Giriş; Basınç ve Çekim Modları, 1, 2 ve 3 Boyutlu Salınımlar              

 • Ders 2a: HR Diyagramı Üzerinde Zonklayan Yıldızlar-I              

 • Ders 2b: HR Diyagramı Üzerinde Zonklayan Yıldızlar-II              

 • Ders 3: Fourier Analizine Giriş: Frekansı Analizi              

 • Ders 4: Asterosismolojide Frekans Analizi                    

 • Ders 5: Asterosismolojide Frekans Analizi – Uygulama                    

 • Ders 6: Zonklama Frekansı, Dönem ve Mod Belirleme              

 • Ders 7: Anakol Öncesi ve Civarında Yıldız Zonklamaları (Öğrenci Sunumu – I)

 • Ders 8: Evrimleşmiş Yıldızlarda (M < 9 Güneş Kütlesi) Zonklamalar (Öğrenci Sunumu – II)

 • Ders 9: Evrimleşmiş Yıldızlarda (M > 9 Güneş Kütlesi) Zonklamalar (Öğrenci Sunumu – III)

 • Ders 10: Çift Yıldızlarda Zonklamalar (Öğrenci Sunumu – IV)

 • Ders 11-13: Gözlemsel Veri Analizi Sonuçlarının Sunumu ve Değerlendirilmesi