Araştırma

Çalışmalarımı ötegezegen ve çoklu yıldız sistemleri üzerine sürdürüyorum. Araştırma grubumla birlikte TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Antalya / Bakırlıtepe Yerleşkesi’nde bulunan 1 metre ayna çaplı T100 teleskobunda çeşitli proje numaraları ile 2013’ten bu yana sürmekte olan “Ötegezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü” uluslararası ortaklı gözlemsel projesi ile yıldızının önünden geçiş yapan ötegezegenlerin yarıçap, kütle, yoğunluk gibi temel parametrelerini yüksek duyarlılıkla belirlemeye çalışıyoruz. Bu proje 16F350 proje numarasıyla yürütücülüğümde bir TÜBİTAK-3001 projesi olarak sürmektedir.

Ayrıca Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde çeşitli proje numaralarıyla 2012’den beri devam etmekte olan “Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri” başlıklı gözlem projesiyle 40 cm ayna çaplı T40 ve 35 cm ayna çaplı T35 teleskoplarıyla ötegezegenlerin geçiş zamanlarını ölçerek, geçiş ve geçiş zamanları değişimi (TTV) yöntemleriyle bu sistemlerdeki olası diğer bileşenleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bu proje TÜBİTAK tarafından “Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi” başlıklı ve 118F042 proje numarasıyla desteklenmektedir.

Bugüne kadar dahil olduğumuz uluslararası ağlarla iki ötegezegenin (KPS-1b ve KELT-18b) keşfine yardımcı olduk. Bu proje, araştırmacısı bulunduğum 13B4240006 proje no’lu “Güneş Benzeri Yıldızlar ve Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırmaları” başlıklı proje ile Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklenmiştir.

Ötegezegen sistemlerinin dikine hız yöntemiyle keşfinde yıldız kaynaklı manyetik aktivite, zonklamalar ya da ek bileşenlerin varlığı gibi nedenlerle yaşanan güçlüklerin aşılması konusunda tayfsal çizgi ortaylarından yararlanılması Haziran 2012’de tamamladığımı doktora çalışmamın temelini oluşturuyor. Bu konuda çalışmalarımı sürdürüyorum.

Çift yıldız sistemlerinin fotometrik ve tayfsal gözlemleri sonucu mutlak parametrelerinin (sıcaklık, ışınım gücü, kütle, yarıçap gibi) belirlenmesi konusunda Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde yürütülmüş ve yürütülmekte olan pek çok gözlemsel projede yürütücü ya da araştırmacı olarak yer aldım. Ayrıca bu tür sistemlerde gözlenen yörünge dönemi değişimlerinin analizi üzerine de araştırmalar yapıyorum.

Çalışma Alanları

 • Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri
 • Geçiş Zamanları Değişimi Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi
 • Dikine Hız Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi
 • Yıldızların Tayfsal Analizi
 • Çift Yıldızlar
 • Asterosismoloji
 • Gözlemsel Yöntemler ve Hesaplama Teknikleri

Araştırma Projeleri

 • Ötegezegenlerin T100 ile Yüksek Duyarlılıklı Geçis Gözlemleri

  Seçilmiş bazı ötegezegenlerin parametrelerin odak dışı gözlemler yoluyla yüksek hassasiyet dahilinde belirlemeye dayanmaktadır.

  İki yılı aşkın bir süredir Güney Kore Cumhuriyeti Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (KASI) araştırmacılarından Dr. Tobias Cornelius Hinse, Max Planck Enstitüsü’nden Dr. Luigi Mancini ve Keele Üniversitesi’nden Dr.John Southworth ile birlikte çalıştığımız bu proje kapsamında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)’da bulunan 1 metre çaplı T100 teleskobu ile seçilmiş bazı ötegezegenlerin yüksek duyarlılıklı geçiş gözlemlerini odak dışı gözlem yöntemiyle gerçekleştiriyor, bu gözlemlere dayalı olarak gözlediğimiz gezegenlerin göreli büyüklüklerini belirlemeye çalışıyoruz.

   

  Kelt-3b T100 Işık Eğrisi

 • AUKR T40 ve T35 Teleskoplarıyla Ötegezegenlerin Geçis Zamanlamasıı Gözlemleri

  Ötegezegenlerin geçiş zamanlarının değişimini belirleyerek sisteme bağlı olası, doğrudan gözlenemeyen cisimlerin varlığının tespitine dayanmaktadır.

  Projeyi bir yılı aşkın bir süredir Kourovka Gözlemevi’nden Artem Burdanov ve onun da üyesi olduğu bir ekiple birlikte sürdürüyoruz. Benim yürütücülüğümde Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi (AUKR) T40 ve T35 teleskoplarıyla sürmekte olan gözlemlerle ötegezegenlerin geçiş zamanlarını hassas olarak ölçüyor, bu zamanlardaki değişimleri analiz ederek sisteme bağlı ancak gözlenemeyen diğer cisimleri bulmaya çalışıyoruz.

 • Çoklu Yıldız Sistemlerinin Gözlemleri

  Seçilmiş bazı çift yıldızların fotometrik ve tayfsal gözlemlerinin analizinden bu sistemlerin sıcaklık, kütle, yarıçap gibi mutlak parametrelerinin belirlenmesine dayanmaktadır.

  Şu anda araştırmacılarından biri olduğum, bir süre yürütücülüğümde sürdürülen bu projede Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi teleskoplarıyla seçilmiş bazı çoklu yıldız sistemlerinin fotometrik ve tayfsal gözlemlerini gerçekleştirerek mutlak parametrelerini belirliyoruz. British Columbia, Kanada’dan Dr. Robert H. Nelson, Jagelloinan Üniversitesi, Polonya’dan Prof. Dr. Staszek Zola ve Belgrad Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gojko Djurasevic ve ekibi ile birlikte sürdürdüğümüz bu projeye Atina Üniversitesi Gözlemevi’nden Dr. Alexios Liakos ve Dr. Kosmas Gazeas da bir süre önce katıldılar.