AST121 Astronomiye Giriş

Bu giriş seviyesindeki ders, öğrencileri Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümündeki eğitim süreleri boyunca gökbilime yönelik derslerde kullanacakları temel prensip, kavram ve araçlarla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Dersin bu birinci bölümünde öğrencinin gece gökyüzü, gökcisimlerinin gökyüzündeki günlük ve yıllık hareketleri, astronomide sıklıkla kullanılan zaman çerçeveleri, tutulma ve örtülmeler, gezegenlerin hareketleri, ışığın doğası, teleskoplar ve optik, yıldızlar ve yıldız evrimi gibi konulardaki en temel kavramları tarihsel bir perspektifte öğrenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin bu bilgilerin astronomlar tarafından nasıl elde edildiğini, kullandıkları yöntem ve araçları tanıyarak anlaması da hedeflenmektedir.

  • Ders 1 : Giriş                 

  • Ders 2 : Gökküre ve Koordinat Sistemleri                 

  • Ders 3 : Astronomide Zaman Kavramları ve Tutulmalar                 

  • Ders 4 : Kütlçekim ve Gezegenlerin Hareketleri                 

  • Ders 5 : Işığın Doğası                 

  • Ders 6 : Optik ve Teleskoplar                 

  • Ders 7 : Yıldızların Doğası                 

  • Ders 8 : Yıldız Evrimi