801.515 Astronomide Veri Tabanları

Astronomide sıklıklıkla kullanılan DSS (Sayısal Gökyüzü Görüntüleri). ADS (Astronomi Veri Merkezi). GCVS (Değişen Yıldızlar Genel Kataloğu). CDS (Astronomi Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritabanı) gibi veri tabanlarını ve  exoplanet.eu, NASA exoplanet archive gibi katalogları sorgulama, veri çekme, çekilen veriyi görselleştirme ve analiz ederek, çıkarımlar yapma gibi bilgi ve becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği bir yüksek lisans dersidir. Derste yoğun olarak Python programlama dili, modül ve fonksiyonlarından yararlanılacak ve veritabanı sorguları sonucu elde edilen yığın verinin modern istatistiki yöntemlerle irdelenmesi hedeflenecektir.