AST418 Gezegen Sistemleri ve Oluşumu

Bu seçmeli derste modern gökbilimin en popüler konularından biri olan ötegezegenler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yıldız ve gezegen sistemi oluşumu ilgili kuramlar incelenecek, basit matematik ve fizik kavramları ötegezegen sistemleri üzerindeki uygulamaları ile anlatılacaktır. Gözlemsel astronominin farklı teknikleri (ışık ölçüm, tayfsal gözlemler gibi) kullanılarak, farklı dalgaboyu aralıklarında elde edilen verilerin nasıl değerlendirildiği hem kavramsal olarak hem de uygulamalarla işlenecektir. Teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı bu alana özgü olarak gelen yeniliklerin öğrencinin bilgi dağarcığına girmesi de hedeflenmektedir. Ders 2022-2023’e kadar AST414 koduyla Güz dönemlerinde verilmiş, bu tarihten itibaren AST418 koduyla verilmektedir.

 • Ders 0 : Ders Tanıtımı                 

 • Ders 1a : Tarihçe ve Temel Yasalar                
 • Ders 1b : Ötegezegen Biliminin Tarihçesi                

 • Ders 2 : Yıldız, Öngezegen Diskleri ve Gezegen Oluşumu              
 • Ders 3 :Dikine Hız Yöntemi              
  • Dikine Hız Denkleminin Çıkarılışı      

 • Ders 4 : Geçiş Yöntemi
  • Yontemin Temelleri              
  • İleri Konular             

 • Ders 5 : Zamanlama Yöntemleri          

 • Ders 6 : Diğer Keşif Yöntemleri           

 • Ders 7 : Ötegezegen Araştırmalarında Ulaşılan Sonuçlar