801.515 Astronomide Veri Tabanları

Astronomide sıklıklıkla kullanılan DSS (Sayısal Gökyüzü Görüntüleri). ADS (Astronomi Veri Merkezi). GCVS (Değişen Yıldızlar Genel Kataloğu). CDS (Astronomi Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritabanı) gibi veri tabanlarını ve  exoplanet.eu, NASA exoplanet archive gibi katalogları sorgulama, veri çekme, çekilen veriyi görselleştirme ve analiz ederek, çıkarımlar yapma gibi bilgi ve becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği bir yüksek lisans dersidir. Derste yoğun olarak Python programlama dili, modül ve fonksiyonlarından yararlanılacak ve veritabanı sorguları sonucu elde edilen yığın verinin modern istatistiki yöntemlerle irdelenmesi hedeflenecektir.

  • Ders 5 : Veritabanları Oluşturma ve Yönetme

  • Ders 6 : Modern İstatistiksel Yöntemler, Tahmin ve Çıkarım–I (Descriptive Statistics)

  • Ders 7 :Modern İstatistiksel Yöntemler, Tahmin ve Çıkarım–II (Inference Statistics)

  • Ders 8 : Örnekleme Teknikleri (Monte Carlo Yöntemleri ve Nested Sampling)

  • Ders 9 : Veri Filtreleme, Bootstrapping, Random Fields, Diğer Nümerik Teknikler

  • Ders 10 :Bayesian Veri Analizinin Temelleri

  • Ders 11 :Astronomi Veritabanları ve Kataloglardan Alınan Veri Üzerinde Çıkarımlar

  • Ders 12 :Sınıflandırma ve Makine Öğrenmesine Giriş