AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II

Bu seçmeli derste amaçlanan öğrencilerin bilimsel problemlere nümerik yöntemleri kullanma becerilerini geliştirmek, nümerik türev, integrasyon, eğri uyumlama, interpolasyon gibi yöntemleri öğrenmelerini ve problem çözümünde bu yöntemleri kullanmalarını sağlamaktır. Sonuç olarak astronomide karşılaşılan problemlerin modern bilgisayarlar ve sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılmasıyla çözümünün öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • Ders 0: Ders Tanıtımı              

 • Ders 1 : Hata Analizi              

 • Ders 2 : Temel İstatistiksel Kavramlar ve Dağılımlari              

 • Ders 3 : İnterpolasyon                  
  • Python’da İnterpolasyon              

 • Ders 4 : Eğri Uyumlama                  

 • Ders 5 : Model Testi ve En İyi Model Seçimi              

 • Ders 6 : Monte Carlo Yöntemleri              

 • Ders 7: Bayesian İstatistiğe Giriş              

 • Ders 8: Fourier Analizine Giriş