AST415 Astronomide Sayısal Çözümleme - I

Bu seçmeli dersle öğrencilere modern bilgisayarların Python programlama dilinden yararlanarak bilimsel problemlerin çözümünde nasıl kullanacaklarının anlatılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler örnek soru ve alıştırmalar üzerinde çalışırken bilimsel problemlere nümerik yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olacaklar, bazı basit problemleri çözecekler ve bu problemler onlara bahar döneminde almaları halinde karşılaşacakları AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme – II dersindeki daha karmaşık problemleri çözmelerinde yardımcı olacaktır.  

  • Ders 6: Python’da Grafik Çizimi (Matplotlib Kütüphanesi)

  • Ders 7: Python’da Dosya Yönetimi Sözlük (Dictionary) ve Metin (String) Değişkenler

  • Ders 8: Python’da Veri Girişleri ve Hata Yönetimi

  • Ders 9: Python’da Sınıflar

  • Ders 10: Python’da Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş