AST404 Gözlemsel Astronomi

Gözlemsel Astronomi, bir lisans öğrencisinin son döneme gelene kadarki astronomi eğitimi içerisinde gördüğü tüm bilgilerin gözlemsel olarak nasıl elde edildiğinin ve kuramsal bilgilerin nasıl sınandığının öğretildiği uygulamalı bir derstir. Teleskoplardan dedektörlere, gözlemsel yöntemlerden bir rasathanenin nasıl işlediğine varana değin bir astronomun bilmesi gereken temel gözlemsel bilgilerin verildiği bu derste bölümümüzde geleneksel olarak sürdürülen Güneş, çift yıldız, değişen yıldızlar ve son yıllarda giderek popüler olan ötegezegenler gibi konuların gözlemsel olarak nasıl çalışıldğı, gözlemsel veriye dayalı uygulamalarla gösterilir. Dersin koordinasyon dışındaki ilk toplantısı hariç tamamı Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi‘nde yapılmaktadır. Ders Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hakan V. Şenavcı, Yrd. Doç. Dr. Özgür Baştürk, bölümümüz araştırma görevlileri Dr. Doğuş Özuyar, Hande Gürsoytrak, Engin Bahar ve Ekrem Murat Esmer’den oluşan bir ekipçe verilmektedir

 • Ders 1: Koordinasyon Toplantısı ve Dersin Tanıtımı

 • Ders 2 : Koordinat Sistemleri      

 • Ders 3 : Teleskoplar          

 • Ders 4 : Dedektörler              

 • Ders 5 : Gözlemlere Hazırlık                     

 • Ders 6 : Gözlemsel Verinin İndirgenmesi          

 • Ders 7 :Atmosferin Gözlemlere Etkisi                  
  • Veriler:      

 • Ders 8 : Tayfsal Gözlemler              

 • Ders 9 : Tayfsal Gözlemler II             

 • Ders 10 :HR Diyagramı ve Yıldız Evrimi                        
  • HR Diyagramı Verisi:     

 • Ders 11 :Yıldız Popülasyonları ve Yıldız Kümeleri               

 • Ders 12 : Çift Yıldızlar                  

 • Ders 13 : Güneş ve Güneş’in Manyetik Etkinliği