Ödev 1 Cevaplar

Teslim Tarihi: 7 Ekim 2019, Pazartesi 14:00

  1. (5 puan) Adınızı ve soyadınızı ekrana yazdıran bir satırlık bir Python kodu yazınız.
In [1]:
print("Ozgur Basturk") # Turkce karakter kullanilmayacak
Ozgur Basturk
  1. (10 puan) Aşağıdaki işlemi yapan ve sonucunu ekrana yazdıran bir program yazınız
$$7 + 2^3 \div \frac{1}{4} + 1 - 2*(3^2*(4 -2) / 9)$$
In [3]:
print(7 + 2**3/(1/4) + 1 - 2*(3**2*(4 - 2)/9))
36.0
  1. (35 puan) Hava direnci nedeniyle bir cisme uygulanan kuvvet aşağıdaki formül ile verilir. Burada $\rho$, havanın yoğunluğunu, $V$ cismin hızını, $A$ cismin hız vektörüne dik kesit alanını, $C_{D}$ ise sürtünme katsayısını göstermektedir. Havanın yoğunluğunu ($\rho_{hava}$) $1.24 kg / m^{3}$ , mükemmel bir küre olarak düşünebileceğiniz cismin yarıçapını $r = 20$ cm, cismin hızını 20 km/saat ve sürtünme katsayısını ($C_{D}$) 0.25 alarak cisme hava direnci tarafından uygulanan kuvveti Newton cinsinden hesaplayınız.
$$F_{d} = \frac{1}{2} C_{D} \rho A V^{2}$$
In [4]:
# Dik kesit alanini hesaplarken pi'ye ihtiyac duyacagimiz icin math kutuphanesinden cagiralim
from math import pi
# Problemin degiskenlerini tanimlayalım
CD = 0.25
r = 20 # cm
rho = 1.24 # kg/m3
V = 20 # km/sa
V = V*1e3/3600 # m/s
A = pi*r**2 # Mukemmel kurenin gosterecegi dikey kesit alani bir daire kesitidir (cm2)
A = A/1e4 # A'yi metrekare cinsinden ifade edelim
Fd = (1/2)*CD*rho*A*V**2 # kg m / s2 (N)
print("Fd = {:g} N".format(Fd))
Fd = 0.601169 N

Aşağıda $V_0 = 5$ m/s hızla ve yatayla $\theta = 30^\circ$ yapacak şekilde atılan bir cisim için yatay atış problemini çözen bir Python programı yer almaktadır. Bu programın neden çalışmadığını bulduktan sonra, t = 0.3 saniye için çalışır ve x ile y'yi aynı formüllerle hesaplayıp, doğru bir şekilde ekrana yazar hale getiriniz.

$$ x = V_0*cos(\theta)*t $$$$ y = V_0*sin(\theta)*t - 0.5*g*t^2 $$
v0 = 3 # m/s
cos_theta = 0.866 # birimsiz
sin_theta = 0.5 # birimsiz
g = 9.81 # m/s^2
x = v0*cos(theta) 
y = v0*sin_theta*t - 1/2*g*t^2
t = 0.3 # s
print("x = {:.2g} m, y = {:.2d} m".format(y,x)")
In [3]:
v0 = 5 # m/s
cos_theta = 0.866 # birimsiz
sin_theta = 0.5 # birimsiz
g = 9.81 # m/s^2
t = 0.3 # saniye
x = v0*cos_theta*t
y = v0*sin_theta*t - 1/2*g*t**2
print("x = {:.2g} m, y = {:.2f} m".format(x,y))
x = 1.3 m, y = 0.31 m